pez


AGRONAUTAS BILBO 2014

Agronautas  gizakien eta ingurugiroaren arteko loturak berregiteaz arduratzen dan ekimen distiplina anitza da.

Agronautas Bilbo 2014-ak esperientzia desberdinen topagunearen sorkuntza plazaratzen du, doako lantegi irekien bitartez burujabetza guneen sorkuntza eta partehartzea sustatuz,  energiaren eraldaketa, landareriaren  landaketa eta gutxieneko energia bidezko sukaldaritza ardatz izanik. Honen xedea herritarrentzako helagarriak eta irekiak diran laborategiak eta sorkuntza espazioak sortzea da.

AGRONAUTAS PROIEKTUAREN eta PARTE-HARTZE LANTEGIEN AURKEZPENA
urriaren 29an 19h
Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Deustuibara 70B (Zorrotzaurre)

AISIALDI GUNE BURUJABE BATEN DISEINU eta ERAIKUNTZA TAILERRA
urriaren 29tik azaroaren 2ra
(ordutegiak behatu)

Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Deustuibarra 70B (Zorrotzaurre)
Izena eman!

ENERGIA URRIDUN SUKALDARITZA SISTEMEN ERAIKUNTZA eta SAIAKUNTZA TAILERRA
urriaren 29an- azaroaren 1an eta 2an (ordutegiak behatu)

Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao – Espacio Open - Deustuibarra 70B (Zorrotzaurre)
Izena eman!

AGRONAUTAS BIDEOFORUM-a, LANTEGIEN EMAITZEN AURKEZPENA eta AGRONAUTAS BILBO 2014-en AMAIERA JAIA
azaroaren 7an – 17.30h-21.30h

Wikitoki – Elkarsorkuntzarako Laborategia – Harrobi plaza 5 2º (Bilbo Zaharra)

 

Agronautas es un proyecto multidisciplinar que reformula las relaciones entre personas y medio natural.

Agronautas Bilbo 2014 plantea la generación de espacios de encuentro y  talleres participativos, abiertos y gratuitos relacionados con la creación de espacios autosuficientes en entornos colaborativos, ligados a la producción de energía, el cultivo de vegetales y la cocina de mínima energía. El objetivo es generar laboratorios y espacios de aprendizaje accesibles y abiertos a la ciudadanía.

PRESENTACIÓN DE TALLERES COLABORATIVOS
29 de octubre 19h
Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Ribera de Deusto 70B (Zorrozaurre)

TALLER de DISEÑO y CONSTRUCCIÓN de ESPACIO LÚDICO AUTOSUFICIENTE
29 octubre a 2 noviembre
(ver horarios)
Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Ribera de Deusto 70B (Zorrozaurre)
Inscríbete aquí!

TALLER de CONSTRUCCIÓN y TESTADO de SISTEMAS de COCINADO de MÍNIMA ENERGÍA
29 octubre, 1 y 2 de noviembre
(ver horarios)

Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao – Espacio Open - Ribera de Deusto 70B (Zorrozaurre)
Inscríbete aquí!

VIDEOFÓRUM AGRONAUTAS, PRESENTACIÓN de RESULTADOS de TALLERES y CIERRE AGRONAUTAS BILBO 2014
7 de noviembre 17.30h-21.30h

Wikitoki – Laboratorio de Prácticas Colaborativas – Plaza de la Cantera 5 2º (Bilbao La Vieja)

 

AISIALDI GUNE BURUJABE BATEN DISEINU eta ERAIKUNTZA TAILERRA
urriaren 29tik azaroaren 2ra

Agronautas Bilbo 2014-k doako lantegi ireki honetan parte hartzera gonbidatzen zaituzte. Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao-en (Zorrotzaurre-en) Aisigune burujabe baten diseinuaz eta eraikuntzaz jorratuko gara, beratko barne espacio bat antolatuko dauan energía elektrikoaren eraldaketa sistemaz eta landaredia instalazio baten ureztatze sistemaz hornituz. Sistema hauen eraldaketaren muina giza-sorkuntzako energien bideraketan datza. Testuinguru eta egoera burujabe ildoko diseinua eta eraikuntza ikasi, sahiatu eta frogatzea da mintegiaren hildoa, hiri zein landa guneetan hedagarriak direnak.

Lantegia diseinatzailei, auto-eraikitzailei, arkitektoei, ingeniariei, maker-ei, ikaslei, hiritarrei eta ekologian eta jasangarritasunean jakin-mina daben edozeinei zuzenduta dago. Izena eman horrelako jakingurak izan ezkero: barne espazio beritzaileen diseinua eta eraikuntza; egurrezko eraikuntza; sistema mekanikoen (ur-ponpa; energia eraldaketa) eta elektrikoen diseinua eta eraikuntza; landare landaketa era ureztatze sistema.

Lantegia egun osoan zehar egongo da irekita (ordutegiak behatu). Parte hartzaileek euren ordutegien arabera parte hartzera gonbidatuta daude, euren ordutegi erabilgarritasuna izen-emate orrian zehaztuz.

Non: Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Deustuibarra 70 B (Zorrotzaurre)
Aurkezpena: 2014ko urriaren 29an, 19h-tik 20.30h-ra
Garapena: 2014ko urriaren 30tik azaroaren 2ra
Ordutegia: 10h-14h eta 15.30h-20h
Gehienezko partaide kopurua: 20 pertsona**
Izen-ematea 2014ko urriaren 28rarte irekita.

* dohainikako jarduera
**izena emandakoek gehienezko partaide kopurua baino gehiano izan ezkero, guztien arteko aukeraketa bat egingo da eta urriaren 29an posta elektronikoz jakinaraziko da.

TALLER de DISEÑO y CONSTRUCCIÓN de ESPACIO LÚDICO AUTOSUFICIENTE
29 octubre a 2 noviembre 

Agronautas Bilbo 2014 os invita a participar en este taller gratuito y abierto para el diseño y construcción de un Espacio Lúdico Autosuficiente en la Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao (Zorrozaurre). Proponemos el diseño y construcción colaborativas de un espacio interior que incluye sistemas de producción de energía eléctrica y de riego utilizando la energía humana. Se trata de aprender, experimentar y testar con el diseño y construcción de sistemas aplicables a contextos y situaciones de autosuficiencia aplicables a entornos urbanos y rurales.

El taller está dirigido a diseñador*s, autoconstructor*s, arquitect*s, ingenier*s, makers, estudiantes, ciudadan*s y a tod*s aquell*s interesados en la ecología y sostenibilidad. Apúntate al taller si te interesa: el diseño y construcción de espacios interiores innovadores; la construcción con madera; el diseño y construcción de sistemas mecánicos (bomba de agua; producción de energía) y eléctricos autosuficientes ; los sistemas de riego y plantación.

El taller estará abierto durante todo el día (ver horario).  L*s participantes son bienvenidos a acercarse y participar según su disponibilidad, detallando su horario en el formulario de inscripción.

Dónde: Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Ribera de Deusto 70 B (Zorrozaurre)
Presentación: 29 de octubre de 2014, 19h a 20.30h
Desarrollo: 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014
Horario: 10h a 14h y de 15.30h a 20h
Número máximo de plazas: 20 personas**
Inscríbete aquí hasta el Martes 28 de Octubre de 2014 

*Actividad gratuita
**En caso de que el número de personas inscritas supere al número de plazas disponibles, se realizará una selección que se comunicará a las personas inscritas el día 29 de Octubre por correo electrónico

 

ENERGIA URRIDUN SUKALDARITZA SISTEMEN ERAIKUNTZA eta SAIAKUNTZA LANTEGIA
urriaren 29a + azaroaren 1tik 2ra

Agronautas Bilbo 2014-k doako lantegi ireki honetan parte hartzera gonbidatzen zaituzte. Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao-en (Zorrotzaurre-en) energia urridun sukaldaritza sistemen diseinua, eraikuntza eta sahiakuntza jorratuko dugu. Eguzki-sukaldearen, biomasa sukaldearen eta bero-metaketa zorroaren erabilpena ezagutuko dugu. Agrococinaren sukalde energia-anitza espazio publikoan erabilera kolektibo bat edukitzeko moldatuko da. Bero metaketa zorro bat josiko dugu, zeinek sukaldaritzarako behar dan %90 energia aurrezteko aukera emoten dauan. Tailerraren amaieran askari kolektibo baten bitartez bi sukaldaritza sistemak saiatuko dira

Lantegia diseinatzailei, auto-eraikitzailei, arkitektoei, ingeniariei, maker-ei, ikaslei, hiritarrei eta ekologian eta jasangarritasunean jakin-mina daben edozeinei zuzenduta dago. Izena eman horrelako jakingurak izan ezkero: ehungintza diseinua, altzarien eta sistemen autoeraikuntza, gastronomia eta sukaldaritza

Lantegia egun osoan zehar egongo da irekita (ordutegiak behatu). Parte hartzaileek euren ordutegien arabera parte hartzera gonbidatuta daude, euren ordutegi erabilgarritasuna izen-emate orrian zehaztuz.

Non: Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Deustuibarra 70 B (Zorrotzaurre)
Aurkezpena: 2014ko urriaren 29an, 19h-tik 20.30h-ra
Garapena: 2014ko azaroaren 1tik azaroaren 2ra
Ordutegia: 10h-14h eta 15.30h-20h
Gehienezko partaide kopurua: 10 pertsona**
Izen-ematea 2014ko urriaren 28rarte irekita.

* dohainikako jarduera
**izena emandakoek gehienezko partaide kopurua baino gehiano izan ezkero, guztien arteko aukeraketa bat egingo da eta urriaren 29an posta elektronikoz jakinaraziko da.

“Ideiak Martxan” lehiaketaren sariduna, Bilboko Udaleko Euskara, Gazteria eta Kirol Sailaren Gazteria zerbitzuak antolatutakoa.

argibide gehiago: www.facebook.com/pezestudio, www.pezestudio.org

TALLER de CONSTRUCCIÓN y TESTADO de SISTEMAS de COCINADO de MÍNIMA ENERGÍA
29 octubre, 1 y 2 de noviembre

Agronautas Bilbo 2014 os invita a participar en este taller gratuito y abierto para el diseño, construcción y testado de sistemas de cocinado de mínima energía. Conoceremos el funcionamiento de sistemas de cocina solar, biomasa y cocina por calor retenido.  Adaptaremos la cocina multienergía de la Agrococina para su uso colectivo en espacios públicos. Confeccionaremos una bolsa de retención de calor que permite ahorrar el 90% de la energía en el cocinado. Testaremos ambos sistemas en una comida colectiva al final del taller.

El taller está dirigido a diseñador*s, autoconstructor*s, ingenier*s, cociner*s, makers, estudiantes, ciudadan*s y a tod*s aquell*s interesados en la ecología y sostenibilidad. Apúntate al taller si te interesa: el diseño textil; la autoconstrucción de mobiliario y sistemas; la gastronomía y la cocina

El taller estará abierto durante todo el día (ver horario).  L*s participantes son bienvenidos a acercarse y participar según su disponibilidad, detallando su horario en el formulario de inscripción.

Dónde: Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao, Espacio Open, Ribera de Deusto 70 B (Zorrozaurre)
Presentación: 29 de octubre de 2014, 19h a 20.30h
Desarrollo: 1 y 2 de noviembre de 2014
Horario: 10h a 14h y de 15.30h a 20h
Número máximo de plazas: 10 personas**
Inscríbete aquí hasta el Martes 28 de Octubre de 2014 

*Actividad gratuita
**En caso de que el número de personas inscritas supere al número de plazas disponibles, se realizará una selección que se comunicará a las personas inscritas el día 29 de Octubre por correo electrónico

Agronautas Bilbo 2014 ha sido Premiada en el concurso “Ideiak Martxan”, organizado por el Servicio de Juventud del Área de Euskera, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao

Más información: www.facebook.com/pezestudio, www.pezestudio.org

+ info sobre el Proyecto Agronautas:
www.pezestudio.org
info@pezestudio.org